BENÁTSKÁ VDOVIČKA Carlo Goldoni

Novinky

režie Milan Schejbal

Carlo Goldoni


Milena Steinmasslová nebo Marcela Peňázová, Jan Čenský nebo Filip Blažek, Daniel Rous nebo Svatopluk Schuller, Ernesto Čekan nebo Čestmír Gebouský, Petr Gelnar, Veronika Jeníková nebo Kateřina Dušková, Jindřich Bonaventura nebo Ladislav Trojan, Adéla Gondíková nebo Daniela Krhutová, Otmar Brancuzský nebo Martin Písařík